Handlekurv (0)

Sorpsjonsavfukter med våtluftutblåsing. Anbefalt fra - 20 °C til + 25 °C   


EvoDry PDDenne typen avfuktere egner seg best til faste installasjoner og i rom hvor det kan bli frost.
Avfukterne er utviklet og produseret i Sverige, og har tatt et steg videre i utviklingen i forhold til roterende sorpsjonsavfuktere. Det unike to-fase prinsippet gir en rekke fordeler, bl.a. kan våtluftslangen gå flere meter rett opp. Les mer her.

Innebygget og avansert elektronisk styring tar hensyn til temperatur i tillegg til fuktnivå. Dette gjør at man kan spare ca. 50 % av strømforbruket i forhold til vanlige rotoravfuktere med hygrostat i krypkjeller. 50-80 % av strømforbruket gjenvinnes som varme i rommet og noe blåses ut gjennom våtluftslangen. Klikk her for brosjyre.

EvoDry PD har innebygd fuktmåler som er supplert med temperaturmåler og intelligent styring. For å hindre mugg kan man nemlig tillate høyere fuktnivå ved lavere temperaturer. Dette er en av innovasjonene til Acetec som bidrar til mindre strømforbruk. I økonomiinnstilling styres avfukteren både av relativ luftfuktighet og temperatur. Fuktnivået tillates å stige med 1 % RF per 1 °C lavere temperatur enn 15 °C ned til 0 °C. 

AllTemp RS50N

AllTemp RS70 og RS110 har roterende sorpsjonselement og er laget i et svært kompakt format, for effektiv avfuktning av mindre rom. Fungerer til forskjell fra kompressoravfuktere effektivt ved lave

temperaturer. Arbeidstemperatur er fra - 20 °C til + 40 °C. 

Den kan monteres både i tak, på vegg eller på gulv, og normalt i alle posisjoner. Våtluften føres ut gjennom en 32 mm slange til en beskjeden ytterveggskappe. Kapasiteten er rikelig til campingvogner, spikertelt, bobiler, fritidsbåter, bad og andre mindre rom.

EchoDry

Sorpsjonsavfukter med kondensering. Anbefalt fra 0 °C til + 25 °C

Denne typen avfukter egner seg godt i de fleste miljøer hvor romtemperaturen er mellom 0 °C og + 25 °C. Teknikken er lik som på roterende sorpsjonsavfuktere med våtluftslange, men i tillegg passerer luften en kondensator slik at vannet renner ned i en beholder eller til dreneringsslange.  

AllTemp Handy avfukter 7 liter / døgn ved 20 °C og 60 % RF. All tilført strømforbruk får man tilbake i form av varme, som en bonus i tillegg til tørr luft. Når temperaturen stiger vil også den relative luftfuktigheten synke.

Kompressoravfukter

Denne typen avfukter kan anbefales hvis temperaturen i rommet som skal avfuktes er over 25 °C. I andre tilfeller vil du være bedre tjent med en sorpsjonsavfukter. Avfukterne selges overalt, men på grunn av sårbarheten med kjølemiddel og kompressor erfarer vi at levetiden ofte er kort. Ved lave temperaturer vil det dessuten være problemer med riming i fordamperen. Hvis ikke annet er oppgitt er kapasiteten oppgitt ved 30 °C, 80 % RF. Les mer om dette under.

Fuktballer

Fuktballer selges overalt fordi det er en forbruksvare som butikkene tjener penger på, men kan kun anbefales i svært små rom som i bagasjeluker o.l. der det er vanskelig og for dyrt og komplisert å montere andre avfuktere. Skal man senke den relative luftfuktigheten i f.eks. båt eller campingvogn (som ikke er helt tett), er det nødvendig å avfukte 0,5-1 liter pr. døgn. Når man da tømmer ut litt vann av og til fra en fuktball har det kun en psykologisk effekt.

Varmeovn

Mange har litt varme på i hytten, båten eller campingvognen om vinteren for at det ikke skal bli så rått. Innetemperaturen må være minst 7 °C høyere enn utetemperaturen for å få en viss effekt av tørrere luft. Varme som står på hele tiden koster mye! Reduser kostnadene ved å skru varmen helt av, og avfukte istedenfor. Husk å tømme vannrør.

 

Avfuktningskapasitet diagram

Ved salg av kompressoravfuktere oppgis normalt effekt ved 80 % luftfuktighet og 30 ºC. Effekten ved bruk av sorpsjonsavfukter er helt annerledes som diagrammet viser.

Profesjonelle leverandører av avfuktere oppgir normalt kapasitet ved 60 % RF og 20 °C. Hvis vi i diagrammet tar utgangspunkt i 60 % RF vil Alltemp Handy ha dobbel kapasitet ved 15 °C. Ved 5 °C er kapasiteten ca. 3,5 ganger så stor. Det er kapasiteten ved lave temperaturer som er avgjørende for om avfukteren klarer å holde et stabilt ønsket fuktnivå på f.eks. 50 % RF.

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt om avfuktning

Mugg, bakterier og lukt

    

Mugg, bakterier og lukt

Dannelse av mugg og sopp unngås hvis den relative luftfuktigheten holdes under 70 %.

Bakterievekst hindres hvis den relative luftfuktigheten holdes under 50 %, siden bakterier trenger fuktighet for å overleve og formere seg.

Lukt bæres av luftfuktighet. Hvis fuktigheten senkes reduseres også lukten.

 

 

ElektronikkTørr båt

Campingvogn, bobil og båt

Dyre elektroniske apparater får lengre levetid og mindre driftsforstyrrelser ved tørr luft.

Tørke tøy inne, og oppbevare mat og sengetøy om vinteren uten problemer ved tørr luft.

Avfuktet tre- og plastbåt gir en ikke ubetydelig vektreduksjon, dette øker farten og reduserer forbruk.

 

Ubehandlet stål

Garasje og naust

Ubehandlet stål vil ikke ruste under 50 % RF. I saltholdige omgivelser bør fuktigheten være under 40 % RF.

Ved restaurering av veteranbiler med mye treverk holdes treverket stabilt. Det er en fordel at delen passer om et halvt år også. 

Kjører du en våt bil inn i en avfuktet garasje tørker den på et blunk, uten varme.

 

Hytte

Hytte

I en oppvarmet bolig er det tørt på grunn av temperaturforskjellen inne og ute. En kald hytte vil derfor ha høyere luftfuktighet. Dette vil igjen føre til at det ikke lukter så godt i hytten når du kommer og den føles rå og kald. En luftavfukter som virker når det er kaldt løser problemet.

 

Tørkerom

 

Tørkerom

Klærne tørker hurtig med en luftfuktighet på for eksempel 40 % RF. Selve rommet trives også bedre.

 

 

 

KrypkjellerMugg i krypkjeller

Mugg i krypkjellere er et stort problem også i nyere hus. Den kalde luften fra grunnen gjør at den relative luftfuktigheten blir høyere enn 70 % på fuktige varme dager. En sorpsjonsavfukter løser problemet.

 

Mugg i blindloft

Blindloft

Dårlig bygningskonstruksjon og slarv fra tømrere gjør at varm fuktig luft kan sive opp til taket gjennom utettheter. Luften kjøles ned i det kalde taket, og det blir fuktproblemer med mugg, sopp og råte. Det er da en god løsning å montere en sorpsjonsavfukter.

 

 

Byggtørking

 

Byggtørking

Tørking med sorpsjonsavfukter er den riktige og mest økonomiske måten å tørke bygg på, enten det gjelder nytt bygg eller ved vannskader.

 

 

lagring-under-presenning

Tørking og oppbevaring

Sårbare gjenstander kan oppbevares i en kontrollert luftfuktighet under en presenning, ved hjelp av en sorpsjonsavfukter.

Vannskadede gjenstander som piano, maskiner osv. kan tørkes slik på en kontrollert måte. Hygrostaten justeres til 50 % RF.

 

Fryserom

 

Is og kondens

Det vil ikke dannes kondens på en overflate dersom omgivelsestemperaturen har et lavere doggpunkt enn overflatetemperaturen.

I fryserom kan problemer med is og riming elimineres ved å bruke en sorpsjonsavfukter.

 

Les mer på www.clima-norge.no