Handlekurv (0)

Luftavfuktere helårs

 

EvoDry PD

Sorpsjonsavfukter med våtluftutblåsing. Anbefalt fra - 20 °C til + 25 °C   

Denne typen avfuktere egner seg best til faste installasjoner og i rom hvor det kan bli frost. Fungerer til forskjell fra kompressoravfuktere effektivt ved lave temperaturer.
 

EvoDry PD er utviklet og produseret i Sverige, og har tatt et steg videre i utviklingen i forhold til roterende sorpsjonsavfuktere. Det unike to-fase prinsippet gir en rekke fordeler, bl.a. kan våtluftslangen gå flere meter rett opp, stor fordel f.eks. i båt. Les mer her. Avansert elektronisk styring tar hensyn til temperatur i tillegg til fuktnivå. Dette gjør at man kan spare betydelig strøm i krypkjeller forhold til vanlige rotoravfuktere med hygrostat. For å hindre mugg kan man nemlig tillate høyere fuktnivå ved lavere temperaturer. Dette er en av innovasjonene til Acetec som bidrar til mindre strømforbruk. Fuktnivået tillates å stige med 1 % RF per 1 °C lavere temperatur enn 15 °C ned til 0 °C. Noe av strømforbruket gjenvinnes som varme i rommet og noe blåses ut gjennom våtluftslangen. Klikk her for brosjyre.

AllTemp RS70 / RS110AllTemp RS70 og RS110 har roterende sorpsjonselement og er laget i et svært kompakt format, for effektiv avfuktning av mindre rom. De kan monteres både i tak, på vegg eller på gulv. Vi leverer med en 40 mm slange for våtluften. Kapasiteten er rikelig til campingvogner, spikertelt, bobiler, fritidsbåter, bad, mindre krypkjellere, konteinere og andre mindre rom.

 

AllTemp Handy

Sorpsjonsavfukter med kondensering. Anbefalt fra 0 °C til + 25 °C

Denne typen avfukter egner seg godt i de fleste miljøer hvor romtemperaturen er mellom 0 °C og + 25 °C. Teknikken er lik som på roterende sorpsjonsavfuktere med våtluftslange, men i tillegg passerer luften en kondensator slik at vannet renner ned i en beholder eller til dreneringsslange.  

AllTemp Handy avfukter 7 liter / døgn ved 20 °C og 60 % RF. Den gir mer varme til rommet enn den bruker i strøm, som en bonus i tillegg til tørr luft. Når temperaturen stiger vil også den relative luftfuktigheten synke. Når innstilt fuktnivå er oppnådd slår den seg 100 % av. Vi kjenner ikke til andre avfuktere med bedre økonomistyring. Trinnløs hygrostat, bærehåndtak, tykk silikon dreneringsslange, veltesikring, justerbart luftspjeld og 5 års garanti er noen av avfukterens fortrinn.

 

 

Avfuktingskapasitet diagram

AllTemp Handy sammenlignet med kompressoravfukter

Kompressoravfukter

Denne typen avfukter kan anbefales hvis temperaturen i rommet som skal avfuktes er over 25 °C. I andre tilfeller vil du være bedre tjent med en sorpsjonsavfukter. Avfukterne selges overalt, men på grunn av sårbarheten med kjølemiddel og kompressor erfarer vi at levetiden ofte er kort. Ved lave temperaturer vil det dessuten være problemer med riming i fordamperen. Hvis ikke annet er oppgitt er kapasiteten oppgitt ved 30 °C, 80 % RF. Effekten ved bruk av sorpsjonsavfukter er helt annerledes som diagrammet viser.

Profesjonelle leverandører av avfuktere oppgir normalt kapasitet ved 60 % RF og 20 °C. Hvis vi i diagrammet tar utgangspunkt i 60 % RF vil Alltemp Handy ha dobbel kapasitet ved 15 °C. Ved 5 °C er kapasiteten ca. 3,5 ganger så stor. Det er kapasiteten ved lave temperaturer som er avgjørende for om avfukteren klarer å holde et stabilt ønsket fuktnivå på f.eks. 50 % RF.

 

 

 

 

 

 

 

Fuktfjerner

AllTemp Fuktfjerner puten reduserer luftfuktigheten og forhindrer muggvekst, fukt og lukt. Den egner seg godt til bruk i safe, våpenskap, campingvogn, båt, bobil, monter, skuffer og skap.AllTemp Fuktfjerner Hindrer også dogg i bilvindu. Beskytt verdifulle eiendeler som klær og elektronikk fra å ta skade av høy fuktighet. Fuktposen er fylt med silica gel som trekker fuktighet fra luften. En pose trekker til seg ca 180 gram vann og tørkes i mikrobølgeovn for å brukes igjen og igjen. Sjekk vår test som viser at fuktnivå sank fra 73 % til 30 % over natten.

 

Varmeovn

Mange har litt varme på i hytten, båten eller campingvognen om vinteren for at det ikke skal bli så rått. Innetemperaturen må være minst 7 °C høyere enn utetemperaturen for å få en viss effekt av tørrere luft. Varme som står på hele tiden koster mye! Reduser kostnadene ved å skru varmen helt av, og avfukte istedenfor. Husk å tømme vannrør. AllTemp Handy varmer mer enn den bruker i strøm og er derfor økonomisk å bruke istedenfor varmeovn.

 

Generelt om avfuktning

 

Mugg, bakterier og lukt

    

Mugg, bakterier og lukt

Dannelse av mugg og sopp unngås hvis den relative luftfuktigheten holdes under 70 %.

Bakterievekst hindres hvis den relative luftfuktigheten holdes under 50 %, siden bakterier trenger fuktighet for å overleve og formere seg.

Lukt bæres av luftfuktighet. Hvis fuktigheten senkes reduseres også lukten.

 

 

ElektronikkTørr båt

Campingvogn, bobil og båt

Hindre at muggflekker, lukt, korrosjon og råte gir stort verditap på dyre båter og vogner.

Kostbare elektroniske apparater får lengre levetid og mindre driftsforstyrrelser ved tørr luft.

Tørke tøy inne, og oppbevare mat og sengetøy om vinteren uten problemer ved tørr luft.

Avfuktet tre- og plastbåt gir en ikke ubetydelig vektreduksjon, dette øker farten og reduserer forbruk.

 

Ubehandlet stål

Garasje og naust

Ubehandlet stål vil ikke ruste under 50 % RF. I saltholdige omgivelser bør fuktigheten være under 40 % RF.

Ved restaurering av veteranbiler med mye treverk holdes treverket stabilt. Det er en fordel at delen passer om et halvt år også. 

Kjører du en våt bil inn i en avfuktet garasje tørker den på et blunk, uten varme.

 

Hytte

Hytte

I en oppvarmet bolig er det tørt på grunn av temperaturforskjellen inne og ute. En kald hytte vil derfor ha høyere luftfuktighet. Dette vil igjen føre til at det ikke lukter så godt i hytten når du kommer og den føles rå og kald. Når du varmer opp hytten frigjøres fukt i treverk og det dogger på rutene. En luftavfukter som virker når det er kaldt løser problemet. 

 

Tørkerom

 

Tørkerom

Klærne tørker hurtig med en luftfuktighet på for eksempel 40 % RF. Selve rommet trives også bedre.

 

 

 

KrypkjellerMugg i krypkjeller

Mugg i krypkjellere er et stort problem også i nyere hus. Den kalde luften fra grunnen gjør at den relative luftfuktigheten blir høyere enn 70 % på fuktige varme dager. En sorpsjonsavfukter løser problemet.

 

Mugg i blindloft

Blindloft

Dårlig bygningskonstruksjon og slarv fra tømrere gjør at varm fuktig luft kan sive opp til taket gjennom utettheter. Luften kjøles ned i det kalde taket, og det blir fuktproblemer med mugg, sopp og råte. Det er da en god løsning å montere en sorpsjonsavfukter. Vifter som blåser ut luft fra blindloftet øker problemstillingen med lekkasjer som beskrevet over.

 

 

Byggtørking

 

Byggtørking

Tørking med sorpsjonsavfukter er den riktige og mest økonomiske måten å tørke bygg på, enten det gjelder nytt bygg eller ved vannskader. Kompressoravfuktere krever varme for å virke, og oppvarming av uisolerte bygg er kostbart. De ytre flatene vil uansett være kalde.

 

 

lagring-under-presenning

Tørking og oppbevaring

Sårbare gjenstander kan oppbevares i en kontrollert luftfuktighet under en presenning, ved hjelp av en sorpsjonsavfukter.

Vannskadede gjenstander som piano, maskiner osv. kan tørkes slik på en kontrollert måte. Hygrostaten justeres til 50 % RF.

 

Fryserom

 

Is og kondens

Det vil ikke dannes kondens på en overflate dersom omgivelsestemperaturen har et lavere doggpunkt enn overflatetemperaturen.

I fryserom kan problemer med is og riming elimineres ved å bruke en sorpsjonsavfukter.

 

Les mer på www.clima-norge.no