Handlekurv (0)

Ozonbehandling

Ozongenerator

En ozongenerator produserer ozon og lages for å gi en effektiv og sikker behandling av lukt og mikroorganismer uten bruk av kjemikalier. Ozon må produseres på stedet da ozon brytes rask ned. For å skåne ozongeneratoren skal den bare brukes i tørre miljø. Har et rom, teppe e.l. blitt vasket må det tørkes godt før ozonering. 

Hvordan virker en ozongenerator?

Ozongeneratorene opererer på velkjente forskningsprinsipper: Luft blir ført inn i et elektronisk utladningsfelt som blir produsert ved høy spenning. Resultatet av utladningene er en aktiv oksygenblanding som inneholder alle tre formene for oksygen; O, Oog O3. Ozon (O3) er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler og dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. Osmogenene (luktproduserende molekyler) blir oksydert til vann og andre ufarlige gasser.

Kontinuerlig bruk eller sjokkozonering?

Det finnes bedrifter som selger ozongeneratorer som luftrensere. Slik bruk med lav ozonkonsentrasjon gir for lav effekt til at virkningen blir god, samtidig som ozonkonsentrasjonen kan være høy nok over tid til at luftveiene blir irritert. Vi anbefaler derfor kun kontinuerlig bruk av ozon i rom hvor man oppholder seg i kort tid, og som har problemer med lukt, f.eks. søppelrom. Sjokkozonering er normalt å foretrekke og betyr at apparatet stilles på maks i en viss tid slik at ozonkonsentrasjonen blir farlig høy. Når apparatet skrus av kan man holde pusten, bruke gassmaske, trekke ut en skjøteledning eller bruke apparatets timerfunksjon. Deretter lufter man godt.

Ozon og gummi

Teoretisk kan ozon morkne gummi med mye naturgummi. I praksis betyr dette den helt myke gummien som på dørpakninger på bil. Dette er egentlig ikke et problem da man uansett ikke skal ozonere med høy konsentrasjon i dagevis.

Ozon fjerner lukt

Ozon er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler, ozon dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. Osmogenene (luktproduserende molekyler) blir oksydert til vann og andre ufarlige gasser.

Hvor lenge skal ozongeneratoren stå på?

En kraftig ozongenerator bruker kortere tid på å fjerne lukt. For profesjonelle brukere som jevnlig bruker ozongenerator kan det derfor lønne seg å kjøpe en større generator for å få jobben fortere ferdig. Om generatoren bør stå på i en halv time eller 5 timer er noe man prøver seg frem med i begynnelsen. Størrelsen på rommet og hvor stort luktproblemet er vil naturligvis variere. Ozon er en frisk og distinkt lukt. Selv om ozon bryter seg selv ned raskt, kan noe av denne lukten sitte igjen hvis man ozonerer for lenge og det tar lengre tid å lufte. Vi anbefaler å ozonere i intervall, det vil si at du ozonerer en økt for deretter å lufte godt. Er ikke lukten helt borte kan du gjenta. Organisk materiale som inneplanter, eller naturen i seg selv hjelper å bryte ned ozonlukt. Vi må presisere at vedvarende ozonlukt normalt ikke er et problem. 

Vedvarende luktproblem

Noen arbeidsplasser kan ha et vedvarende luktproblem, for eksempel når kontor og industrilokaler er i samme bygg. I slike tilfeller kan man koble et tidsur til ozongeneratoren slik at denne slår seg på for eksempel fra kl. 00.00 til kl. 03.00 eller tidligere om det ikke utføres kveldsarbeid. Da får ozonet tid til å bryte seg ned før neste morgen. Ventilasjonsanlegg styres normalt slik at det skrur seg av når arbeidsdagen er slutt og skrur seg på en viss tid før arbeidsdagen begynner. Slik skiftes all luften i lokalet ut før arbeidsdagens start. Man må sikre seg at ingen oppholder seg på arbeidsplassen under ozoneringen. Ventilasjonsanlegg bør være av under ozonering.

Store rom og lokaler

Ozon bryter seg selv ned i løpet av relativt kort tid, slik at konsentrasjonen vil være størst i nærheten av apparatet. Det er derfor umulig å ozonere et helt hus samtidig uansett hvor stor ozongeneratoren er. I slike tilfeller må generatoren flyttes fra rom til rom. I større, åpne lokaler kreves derfor en kraftig ozongenerator.

Ozonering med slange

Airmaster BLC serien har mulighet for å koble til slange. Da kan man føre slangen inn i en klespose for å fjerne røykelukt og andre lukter fra klær. Jaktklær kan behandles på den måten slik at ikke dyr lukter deg så lett. Det er uheldig for ozongeneratoren med fuktig luft. Hvis man har vasket en bil innvendig kan derfor ozongeneratoren plasseres på utsiden av bilen og slangen føres inn gjennom en glipe på et vindu. Slangen gir mange muligheter som for eksempel å ozonere vann.

Lukt i båt

Airmasters ozonaggregater fjerner effektivt lukt i båt enten det gjelder diesellukt, oljelukt, fiskelukt, mugglukt, kjøleskapslukt, septiklukt osv. Les mer om dette på våre andre tekstsider om ozonbehandling.

Les reportasjen "Slik blir du kvitt båtlukten" i Båtmagasinet 8 2018 om ozonbehandling av båt.

Lukt i bil

Bilen rengjøres på forhånd. Påse at kilden til problemet er fjernet, som for eksempel dyrehår. Askebeger vaskes. Mugg har ofte sin årsak i vannlekkasjer. Da må du reparere vannlekkasjene og vaske bort det du får vekk av mugg.

Etter vask er det viktig å tørke bilen godt for å skåne ozongeneratoren. Alternativt kan man bruke Airmaster BLC serien med slange. Da plasseres ozongeneratoren på utsiden av bilen og slangen føres inn i bilen gjennom en glipe på et vindu.

Ozongeneratoren plasseres sentralt i bilen, for eksempel foran på midtre sittepute bak. Flytt hattehylle eller åpne skiluke slik at bagasjerommet også behandles. Les mer om å fjerne lukt i ventilasjonskanaler under. Sørg for at alle vinduer og dører er lukket, men det kan anbefales å ha en luftglipe på ett vindu. Lås bilen og ta med nøkkelen. Bilen skal luftes i minimum 15 minutter med dører åpne før mennesker skal oppholde seg der. Om mulig er det en fordel å lufte ute. 

Som et utgangspunkt kan anbefales 1 time med BLC500 og 4 timer med BL100.

Drep bakteriene i klimaanlegget

Vedlikehold av klimaanlegget er et forsømt kapittel i bilbransjen. Flere og flere verksteder utfører service på klimaanlegget. Men produsenter og importører har en vei å gå for å få dette inn som en del av vedlikeholdet på bilen. Bytte av kupefilter er inne i serviceintervallene men etterfylling / bytte av kjølemiddel, olje og tørkefilter er det verre med. Det vil alltid lekke noe kjølemiddel og effekten blir gradvis redusert. Dette er heller ikke det verste, når du blir misfornøyd med effekten tar du et verkstedbesøk. En enkel måte å kontrollere effekten på, er å kjenne på rørene når anlegget er stilt på full kjøling. Det er to lettmetallrør som går fra motorrommet og gjennom torpedoveggen. Det tykkeste røret skal bli skikkelig kaldt, slik at det nærmest er ubehagelig å holde på lenge. Husk at hvis det er for kaldt ute slår ikke anlegget inn. Ideelt sett bør kjølemiddel byttes hvert tredje år. Hvis det blir for lite kjølemiddel og olje i systemet kan slitasjen på kompressoren øke.

Det er viktig å vite at det er gode forhold i et klimaanlegg for vekst av bakterier, virus, mugg og sopp. Dette kan føre til problemer i luftveiene, rennende øyne og ørebetennelse. For å hindre en bakterieflora og allergiske reaksjoner bør anlegget desinfiseres minst annet hvert år. På markedet finnes det forskjellige "bakteriefjerner på boks" og apparater som forstøver kjemikalier i bilens kupe. Det hevdes at disse kjemikaliene ikke er farlig, men dette er nok en sannhet med modifikasjoner. Heldigvis finnes det et alternativ som er 100 % miljøvennlig, svært effektivt og som ikke har noen forbrukskostnader.

Ozongeneratoren Airmaster BLC500 er kraftig nok til å drepe bakteriene i klimaanlegget. Slangen til denne føres opp til fordamperen gjennom dreneringsslangen for vann under bilen. Denne slangen har som regel en gummi-lippe på enden og du finner den der det drypper vann når klimaanlegget er i drift. Etter 10-15 minutters drift er bakteriene omgjort til kullsyre og vann.

Hvis det for eksempel er røykelukt i kupeen, og man samtidig ønsker å rense luftdyser og luftkanaler kan man gjøre følgende

 1. Koble til en batterilader
 2. Slå på tenningen
 3. Sett varmeapparat på resirkulering
 4. Still kupevifte på fullt
 5. Plasser ozongeneratoren (uten slange) på gulvet på høyre side foran
 6. Still apparatet på full styrke og timerfunksjon til 1 time

La gjerne bilen gå med varmeapparatet på og AC av en stund før man ozonerer. Da får man tørket opp fuktigheten som er inne i klimaanlegget ved fordamperen.

Generelt er det en fordel at man på det jevne veksler mellom å ha AC-anlegget av og på. For anlegget sin del er det en fordel at det kjøler en stund en gang i uken. Samtidig bør man kjøre med klimaanlegget i økonomistilling av og til, slik at man kan få tørke ut fuktigheten som er inne i luftkanalene i anlegget.

Ozon dreper bakterier, virus, mugg og sopp 

Ozon er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler og dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. I de fleste tilfeller blir sluttproduktene bare kullsyre og vann.

Høy konsentrasjon er nødvendig

Det kreves høyere ozonkonsentrasjon for å drepe mikroorganismer enn hva som er nødvendig for å fjerne lukt. I boligrom er det nødvendig å bruke BL3000.

Bruksområder

 • Drepe mugg og sopp i hus på overflatene samt sporer i luften. Skadede materialer må byttes, ikke minst hvis det er skader inni veggene. Ozon virker ikke inni vegger og materialer, men i luften og på alle overflater.
 • Desinfeksjon av luft, instrumenter osv.
 • Drepe midd i sengen. Her er luftvolumet så lite (under dynen) at mindre ozongeneratorer kan brukes.
 • Drepe bakterier i ventilasjonsanlegg, klimaanlegg o.l.
 • Fjerning av allergi- og astmafremkallende mikroorganismer.

Ozon inngår ofte i luftbehandlingssystem og ved sanering av "syke" hus, kontor, skoler, sykehus, hotell, vann-, avfalls- og avløpsrenseanlegg.

Airmaster brosjyre: klikk her

For å lese mer om Airmaster Ozongenerator: klikk her

Utleie av ozongenerator

Når man behandler rom for mugg og sopp vil det alltid være en spore som overlever. Det vil derfor ofte være nødvendig å gjenta behandlingen etter en viss tid. Samtidig er det ikke alle som behandler utleieapparater som sitt eget. Det skal nemlig ikke brukes i fuktige omgivelser som etter nedvasking, brann o.l. Da er det nødvendig å tørke godt først. Dette er årsakene til at vi ikke leier ut ozongeneratorer, og vi kjenner heller ikke til andre som gjør det. Synes du investeringen er for stor kan du gjerne høre med båtforeningen, motorklubben, venner o.l. om man ikke skulle gå sammen om et kjøp.

Advarsel

Arbeidstilsynets Administrative normer må følges, se Datablad om ozon under. I rom hvor det ikke er mennesker kan normen overstiges, men generatorene må slås av minimum 30 minutter før man går inn i rommet, samtidig som rommet luftes. Hvis rommet er svært overeksponert av ozon kan det være nødvendig å vente i minimum 60 minutter. Pust aldri inn luft direkte fra ozongenerator eller ved ozonutslipps rør. Ozongeneratoren må kun brukes av personer som kjenner til nødvendige forholdsreglerOppslag om at et rom inneholder ozongass bør plasseres på døren hvis rommet er tiltenkt overeksponering av ozon / sjokkozonering. Kopier for eksempel bildet under, forstørr og print ut.

                                                                                                   Fareskilt. Ingen adgang                            

Datablad om ozon                                                                     

Produktnavn:                     

Ozon. Synonymer: O3, aktivt oksygen, ionisert oksygen

Identifikasjon og bruk:

Utseende: Klar til blåaktig gass – finnes i hele atmosfæren.

Lukt: Distinkt klorlignende lukt (renhet).

Luktgrense:  0,015 – 0,02 ppmmen luktesansen svekkes etter kort tid ved høyere konsentrasjoner. Ved mistanke om at ozon er inhalert i skadelige mengder må pasienten observeres i absolutt ro i minst 24 timer, pga latenstiden for lungeødem.

Administrativ norm:  0,1 ppm (0,2 mg/m3) Normen kan overskrides med 200 % i korte intervaller på maks 15 minutter: 0,3 ppm (0,6 mg/m3)

Produksjon:

Naturlig forekomster: Tordenvær/lyn, ozonlaget.

Produksjonsmetoder:  Elektronisk korona utladning - oksygen føres inni et utladningsfelt med høy spenning. UV-lys.

Produsenter: Ozongeneratorer/systemer, utstyr med høy elektrisk utladning (kopimaskin, sveising etc).

Kommersiell bruk: Luktreduksjon/fjerning, desinfeksjon av luft og vann. Ozon i vann er meget effektivt ved desinfisering generelt. Bleking.

Reaktive data:

Stabilitet: Halveringstid i gassfase ved romtemperatur er fra 30 minutter til 2 timer. Halveringstid når oppløst i rent vann (romtemperatur) er mellom 10 og 30 minutter, men opp til 4 timer i destillert vann.

Inkompatibilitet: Vil oksidere alle materialer som inneholder oksygen.

Helseopplysinger: 

Generelt: Ozon er en giftig gass ved høyere konsentrasjoner. Bruk alltid tilpasset pustebeskyttelse (gassmaske med aktivt kullfilter) ved varig kontakt med ozon i konsentrasjoner > 0,2 ppm. Kan selv ved lave konsentrasjoner gi hodepine, irritasjon av øyne, hud, slimhinne og svekkelse av lungenes forsvar mot infeksjoner. 

Øyekontakt: Irritasjon, rennende øye ved høye konsentrasjoner > 0,5 ppm .

Hudkontakt: Hyppig og varig kontakt kan forårsake irritasjon, spesielt ved store konsentrasjoner.

Inhalering: Harmløs ved konsentrasjon <0,1 ppm. Maksimum 15 minutter ved 0,1 ppm – 0,3 ppm. Innånding i lenger perioder enn dette kan medføre irritasjonshoste og pustevansker. Bør ikke innhaleres ved konsentrasjon > 0,6 ppm. Innånding ved høyere konsentrasjoner av ozon kan forårsake hoste og at lungeceller brenner. Lungeødem (vann i lungene) kan opptre flere timer etter eksponeringen. Forlat området med en gang når hostingen starter og få tilgang til frisk luft i ca. 15 minutter. Forlenget/varig inhalasjon av høy konsentrasjon kan forårsake alvorlig forbrenning av lungene med alle konsekvenser det medfølger. Gassmaske med aktivt kullfilter vil omforme ozonet til harmløs karbondioksid. Personer med hjerte- eller lungesykdommer bør ikke arbeide der det er risiko for ozoneksponering. 

Førstehjelpstiltak ved inhalering: Flytt den skadde til frisk luft, vekk fra eksponeringskilden. Gi ro og varme. Kontakt sykehus/lege.

Giftinformasjonssentralen: Tlf. 22 59 13 00