Beste kredittrating

Fra www.bisnode.no

Med AAA-Kredittrating får du svar på følgende: • Hvor kredittverdig er bedriften? • Står bedriften i fare for å gå konkurs?

Beste kredittrating hvert år siden 2011

Fra og med 2011 har vi hatt Bisnodes høyeste rating. Få norske selskaper har oppnådd dette.

Ratingkodene:

AAA - Høyeste kredittverdighet
AA - God kredittverdighet
A - Kredittverdig
AN - Nyetablert foretak
Ingen rating - Rating ikke fastsatt
B - Kreditt mot sikkerhet
C - Kreditt frarådes

Alltid ferskvare (Bare de 3 øverste vises i AAA Live-logo) Ratingen på et foretak kan endres umiddelbart dersom nye informasjonselementer er registrert.

Et kvalitetsstempel

En AAA-rating er et kvalitetsstempel og en utmerkelse som gir et godt forhandlingsgrunnlag ved inngåelse av avtaler med kunder, leverandører og bankforbindelser.

For å få AAA-rating må foretaket ha en omsetning større enn NOK 1 million og en egenkapital på mer enn NOK 200.000.

4 delområder

Ratingen gis på grunnlag av bedømmelse innenfor 4 delområder:
• Grunnfakta
• Eier/Juridisk
• Økonomi
• Betalingserfaring

Under disse ligger det et beslutningstre med ca 2500 regler. Modellen foretar en omfattende analyse av regnskapene, hvor det fokuseres på lønnsomhet, likviditet og finansiering.

Indikerer konkurssannsynlighet

Ratingsystemet konsentrerer seg om å se ett år frem i tiden mht. konkurssannsynlighet, og Bisnodes analyser viser at ratingsystemet er svært pålitelig.
Bisnode utarbeider rating for norske selskaper årlig.