Kjøpe og selge bil

Salgsmelding

For å registrere at et kjøretøy har skiftet eier, må det leveres salgsmelding (melding om eierskifte). Dette må leveres på nett av selger og godkjennes av kjøper, se link til Statens Vegvesen her. For å logge på Din side trenger du sikker pålogging med MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass, Commfides eller Buypass ID i mobil.

Betaling og overlevering

Vi anbefaler at betaling og overlevering av bil, nøkler, salgsmelding og kontrakt skjer samtidig. Betaling kan utføres kontant, med bankremisse (men da må beløpet være fastsatt på forhånd) eller ved nettbankoverføring. Obs: Hvis selger kan stoppe betalingen i nettbanken kan du sitte igjen med hverken bil eller penger.

Kontrakt

For å redusere misforståelser og reklamasjoner, anbefaler vi å bruke kontrakt. Den er også god å ha hvis man oppdager svindel. Vi anbefaler å fortelle om svakhetene man kjenner til, og historie som kan være av interesse. Alt du sier kan brukes imot deg, spesielt hvis det er vitner. Det beste er å få mest mulig skrevet i kontrakten. 

Heftelser

Heftelser kan kontrolleres i løsøreregisteret på www.brreg.no, eller på telefon 75 00 75 00.

EU-kontroll

Få opplysninger om EU-kontroll, årsavgift, bileier mm. på SMS, ved å sende registreringsnummeret til 2282. Sjekk kontrollfristen og når bilen var godkjent sist: Klikk her.

Omregistreringsavgift

Omregistreringsavgift betales normalt av kjøper og betales på Din side. Klikk her. Hvis bilen har vært registrert mindre enn to mnd. siden nyregistrering eller forrige omregistrering, slipper man å betale ny avgift. Ev. kan man avskilte bilen før det er gått to mnd. Les mer om omregistreringsavgift her.

Årsavgift

Den nye trafikkforsikringsavgiften faktureres nå sammen med forsikringen. Avgiften er løpende og ikke årlig som før.

Forsikring

Selger kan si opp sin forsikring ved overlevering, og kjøper tegner forsikring snarest ved å ringe sitt forsikringsselskap. Melding sendes elektronisk fra forsikringsselskapet til trafikkstasjonen.

Vognkort

Når det er levert salgsmelding, betalt omregistreringsavgift, og meldt inn forsikting, kan midlertidig vognkort lastes ned og printes ut. Klikk her.

Garanti og reklamasjon

Det er svært mange bilselgere og deleselgere som ikke vet forskjellen på garanti og reklamasjon. Det er derfor ofte et problem når den kjøperen skal forholde seg til, ikke vet hvilke krav kjøperen faktisk har.

Garanti er noe man kan få i tillegg til forbrukerkjøpsloven og som skal være bedre enn denne. Det er derfor forbudt å kreve egenandel hvis man har krav på å få rettet mangelen ihht. forbrukerkjøpsloven. En tids- og kilometeravhengig garanti, kan også villede kjøperen til å tro at man ikke kan reklamere når disse grenese er passert. Vilkårene for garanti bestemmes av den som gir garantien.

Kjøpsloven gjelder ved kjøp privat, og normalt er maks reklamasjonsfrist to år. Les kjøpsloven her.

Forbrukerkjøpsloven gjelder ved kjøp av forhandler, og normalt er maks reklamsjonsfrist 5 år. Dette gjelder hvis tingen er ment å vare vesentlig lengre enn to år, og gjelder også delekjøp. Hvis man reklamerer på en bildel man har kjøpt ny, gjelder ny reklamasjonsfrist fra man mottok den nye delen. Les forbrukerkjøpsloven her.