RÅD OG TIPS

 1. EU-kontroll

  EU-kontroll

  Enkelt bookingsystem!

  Les mer »
 2. Slik tar du vare på batteriet i elbilen

  elbil batteri

  Selv om hjemmelading av elbil kan være brannfarlig, så betyr ikke det at elbiler er brannbomber. Tall fra 2022 viser at det var 22 elbilrelaterte branner, mens tall for bensing- eller dieselbiler var 697. I tillegg var det 20 branner i hybrid, 5 med gass og 3 biler med annet drivstoff.

  Lad elbilen riktig

  Den beste måten å lade brannsikkert og miste minst mulig strøm er å lade med høyest mulig kraft. For å kunne det må du ha en ladeboks. Med nye regler for elbillading, den såkalte installasjonsnormen NEK 400, må det installeres en ladestasjon uten vanlige eller industrielle stikkontakter.  

  Installer hjemmeladeboks og unngå lading i stikkkontakter, og sørg for riktig bruk og vedlikehold av bilen. Det finnes ikke tall for hvor mange branner som skyldes hjemmelading av elbil, men det å lade i stikkontakt kan være farlig. Følg retningslinjene fra Direktoratet for Sikkerhet og beredskap. Fra og med juli 2022 er det krav om ladeboks med type 2-kontakt ved nyinstallas

  Les mer »
 3. Antirustbehandling

  Antirustbehandling
  Etter å ha tatt EU-kontroll og andre tester på over 50 000 biler, har vi gjort oss noen tanker om hvordan man best holder rusten unna.
  Les mer »
 4. Drivstoffsystem

  Drivstoffsystem

  Dersom drivstoffsystemet fikk mer oppmerksomhet kunne kostnader til reparasjoner, økt drivstofforbruk og oljeforbruk blitt redusert. Vårt mål er å bidra til mer kunnskap både for å redusere kostnadene og spare miljøet. Vår statistikk for røykgassmåling på EU-kontroll, viser at man på mange biler, kan redusere røykgassverdien med 59% i gjennomsnitt. En viktig side ved dette er muligheten til å redusere miljøskadelige utslipp.

  Årsak til problemer

  Korte kjøreturer

  De fleste kjøreturene blant privatbilistene i Norge er korte, ofte slik at motoren knapt blir varm. Dette gir problemer fordi det er i hovedsak når man stopper motoren, at det dannes avleiringer på dysene.

  Miljøvennlig drivstoff

  Drivstoffet endres stadig for at det skal bli mer miljøvennlig. Blyholdig drivstoff er erstattet med blyfritt drivstoff, og det fjernes mer og mer svovel. Andre stoffer tilsettes som erstatning, og disse kan reagere med vann og danne et surt miljø i tanken.

  Les mer »
 5. Oljeskiftintervall

  Oljeskiftintervall

  Oljekvalitet

  Mange tror at vi kan ha lengre oljeskiftintervall nå, fordi oljekvaliteten er bedre nå enn tidligere. Det er en myte vi vil avlive. Oljekvaliteten var i god utvikling i mange år, men med de siste spesifikasjonene har det blitt annerledes. Oljene er nå fulle av kompromisser på grunn av tilpassing til partikkelfilter, katalysator og avgasser. Resultatet er at smøreegenskapene er dårligere. Trenden med tynne lettløpsoljer har sin årsak i at drivstoff-forbruket skal presses ned. Dette reduserer også smøreevnen, og øker motorslitasjen.

  Royal Purle-oljene har en kvalitet og styrke på oljefilmen som er i en klasse helt for seg selv. Les mer om dette under Royal Purple.

  Dårlige råd

  Bilimportører og produsenter anbefaler dessverre lange oljeskiftintervall. Grunnen til dette er at man ønsker å reklamere med lave vedlikeholds

  Les mer »
 6. Bremsesystem

  Bremsesystem

  Bremsevæsken

  Bremsevæsken er hygroskopisk og trekker til seg vann. Den blir derfor gradvis dårligere. Hver gang man bremser endres nivået i bremsevæskebeholderen, og noe luft "pumpes" inn og ut. Derfor blir bremsevæsken fortere dårlig på en bil som brukes mye. Likevel er det en generell regel at bremsevæsken skal byttes annet hvert år. Da har vanninnholdet steget til et grensenivå. Dette gjelder også clutchvæske hvis det er hydraulisk clutch. Ved for høyt vanninnhold ruster det i sylindrene. Dette gjør at bremsene henger på, virker dårlig, eller begynner å lekke. Det samme gjelder hovedsylinder og slavesylinder for clutch.

  Dette er noe det slarves mye med, også på verkstedene. Det fører til unødvendige og dyre reparasjoner, slik som bytte av calipere, hjulsylindre og våte bremsebånd bak. Hvis bremsene henger slites belegg, tromler og skiver, bremsene blir varme og forbruket øker. Naturligvis går det også ut over sikkerheten. Høyt vanninnhold fører til lavere kokepunkt,

  Les mer »
 7. Kjølesystem

  Kjølesystem

  Kjølesystem

  Kjølesystemet forsømmes ofte av både bileier og verksted. Dette kan skyldes både slurv og lite kunnskap, eller begge deler. Når man ser hvor mye avleiringer og korrosjon det ofte er inne i kjølesystemet ved for eksempel bytte av topp-pakning eller pumpe burde det ringe en bjelle. Dette fører til unødvendige reparasjonsutgifter som bytte av radiator, vannpumpe og topp-pakning. I tillegg får man generelt dårlig kjøling, noe som fører til ekstra slitasje på motoren.

  Dårlige råd

  Bilorganisasjoner og andre anbefaler å kontrollere frysepunktet på kjølevæsken, men det er sjelden at motorer fryser istykker. Det er like viktig er det at man ikke får korrosjon og avleiringer i kjølesystemet. Disse to egenskapene i kjølevæsken henger ikke nødvendigvis sammen. Ved å måle både frysepunkt og reservealkalitet får man en god test av kjølevæskens tilstand. Man kan da også være trygg på kjølevæskens egenskaper med hensyn til korrosjon, smøring og kokepunkt.

  Prob

  Les mer »
 8. Dekk

  Dekk
  Dekk Mange nedprioriterer dekk En dobling eller halvering av bremselengden har mye å si for sikkerheten. Billige dekk har som regel dårlig veigrep på våt asfalt. Husk at dårlig veigrep kombinert med ABS-bremser kan gi dramatisk lengre bremsestrekning. Ulik dekk-kvalitet foran og bak gjør at du lett kan få forhjulsskrens eller bakhjulsskrens. Det er ulovlig
  Les mer »
 9. Lyspærer og xenonlys

  Lyspærer og xenonlys

  Hovedlyspærer

  Hovedlyspærer bør du investere litt i, og ikke bare kjøpe de rimeligste. Disse er ofte dårlige, og da blir lysbilde og lysjustering feil og styrken dårlig. Vi selger Phillips Premium (+30%). Disse koster litt mer enn andre, men har høyere kvalitet. Vi erfarer at dyrere pærer som skal gi 50% mer lys har kort levetid. Vær oppmerksom på at H7-pæren er lett å montere opp ned. På H4-pæren skal kontaktene stå vinkelrett med den midterste stikken oppe. Øvre del av nærlyset skal ha en skarp linje, fra senter, på skrått opp til høyre, og vannrett ut til venstre.

  Nærlysjustering

  Mange biler har feil justert lys. Dette kan ha flere årsaker

  • Den innvendige justeringsbryteren har ikke stått på 0 når lys har blitt justert på verksted.
  • En fjær kan ha blitt byttet siden sist.
  • Det kan ha vært brukt en billig pære som forandrer lysbildet og verkstedet kompenserer med å justere.

  Det skal lite til å forandre inns

  Les mer »
 10. Rustreparasjoner

  Rustreparasjoner

  Selvbærende karosseri 

  Svensk Bilprovning har laget en veiledning for vurdering av rustskader. Den gangen var det Volvo Amazon som var utgangspunkt når man beregnet vurderingene. Det er derfor rundt et halvt århundre med erfaring fra denne veiledningen. Undertegnede var på kurs i Sverige i 1997 sammen med en gruppe fra NAF. Vi gjorde da noen endringer og leverte forslaget videre til Statens vegvesen. Vi har hatt en mye strengere kultur i Norge for vurdering av rust, og vi anbefalte derfor 30 cm istedenfor 50 cm på kanaler/gulv/hjulhus. Senere har vegvesenet lagt frem denne veiledingen, selv om ikke alle ansatte i vegvesenet har anerkjent denne fullt ut. Nå er denne veiledningen lagt ut på nettet, og kan anses som en offisiell rettesnor. Klikk her for Rustveiledningen.

  Hele karosseriet er bærend

  Les mer »
Side