Rustreparasjoner

Selvbærende karosseri 

Svensk Bilprovning har laget en veiledning for vurdering av rustskader. Den gangen var det Volvo Amazon som var utgangspunkt når man beregnet vurderingene. Det er derfor rundt et halvt århundre med erfaring fra denne veiledningen. Undertegnede var på kurs i Sverige i 1997 sammen med en gruppe fra NAF. Vi gjorde da noen endringer og leverte forslaget videre til Statens vegvesen. Vi har hatt en mye strengere kultur i Norge for vurdering av rust, og vi anbefalte derfor 30 cm istedenfor 50 cm på kanaler/gulv/hjulhus. Senere har vegvesenet lagt frem denne veiledingen, selv om ikke alle ansatte i vegvesenet har anerkjent denne fullt ut. Nå er denne veiledningen lagt ut på nettet, og kan anses som en offisiell rettesnor. Klikk her for Rustveiledningen.

Hele karosseriet er bærende på et selvbærende karosseri. Dette gjelder det som er sveiset, og ikke påskrudde deler, slik som forskjermer. Noen tror det bare er de store kanalene under gulvet som er den bærende delen, men det er feil.

Når man skal sveise på karosseriet, må man bruke minst like tykke plater som originalt. Ofte kan man kjøpe karosserideler, for eksempel sidekanaler som reservedel, originalt eller uoriginalt. Avstanden mellom punktsveisene bør ikke være mindre enn 2-3 cm. Det er ikke bra med store mengder sparkel på steder som ikke er synlig. Bruk heller litt fugemasse basert på for eksempel butyl eller MS-polymer, for å tette plateskjøtene. Dårlig utført arbeid er vanskeligere å vurdere og kan bli underkjent på EU-kontroll. Er vi trygg på at arbeidet under sparkelen er dårlig utført, kan det hende vi knuser bort sparkelen og finner at større huller er tettet.

Rammebil

Hvis karosseriet og rammen er skrudd sammen og kan tas fra hverandre har bilen ikke selvbærende karosseri. Det er da rammen som er viktig å vurdere. På mindre kjøretøy kan man sveise på rammen, men det må utføres fagmessig, og man må selvfølgelig bruke like tykt stål som det originale. På større kjøretøy må rammen repareres etter fabrikantens anvisninger, ofte med lasker som klinkes. Når det gjelder karosseriet på rammebil, skal man vurdere innfestinger mot ramme, seter, sikkerhetsseler og andre viktige komponeneter. Det skal ikke være store hull i ytre paneler slik at det øker skader ved påkjørsel av trafikanter. Det skal ikke være så store hull i gulvet at man kan tråkke igjennom. Det må heller ikke være fare for at dører o.l. faller av.

Tips for fjerning av gammel antirustbehandling før sveising og restaurering

Dette kan være en møysommelig jobb om den ikke gjøres på rette måten. Ved å varme opp, dannes farlige gasser og fare for brann, og det er hverken helse- eller miljøvennlig å bruke sterkere kjemikalier. En løsning vi anbefaler er å sprøyte på Fluid Film Liquid A eller NAS gjentatte ganger, til understellsmassen er oppmyket og våt. Da kan man enkelt fjerne massen ved å skrape den av.

Fluid Film