Drivstoffsystem

Drivstoffsystem

Dersom drivstoffsystemet fikk mer oppmerksomhet kunne kostnader til reparasjoner, økt drivstofforbruk og oljeforbruk blitt redusert. Vårt mål er å bidra til mer kunnskap både for å redusere kostnadene og spare miljøet. Vår statistikk for røykgassmåling på EU-kontroll, viser at man på mange biler, kan redusere røykgassverdien med 59% i gjennomsnitt. En viktig side ved dette er muligheten til å redusere miljøskadelige utslipp.

Årsak til problemer

Korte kjøreturer

De fleste kjøreturene blant privatbilistene i Norge er korte, ofte slik at motoren knapt blir varm. Dette gir problemer fordi det er i hovedsak når man stopper motoren, at det dannes avleiringer på dysene.

Miljøvennlig drivstoff

Drivstoffet endres stadig for at det skal bli mer miljøvennlig. Blyholdig drivstoff er erstattet med blyfritt drivstoff, og det fjernes mer og mer svovel. Andre stoffer tilsettes som erstatning, og disse kan reagere med vann og danne et surt miljø i tanken. Dette er starten på en prosess med utskilling av tjære, lakkferniss og harpiks - som igjen fører til problemer i hele drivstoffsystemet, ikke minst i dysene.

Dårlig drivstoffkvalitet

Norge er kjent for å ha dårlig kvalitet på drivstoffet. Vi får tilbakemeldinger fra yrkessjåfører som kjører mye i Europa, at man merker umiddelbart forskjell når man fyller diesel på andre siden av grensen.

Vann i drivstoffet

Dagens dieselmotorer med høytrykksinnsprøyting er spesielt sårbare for vann i drivstoffet. Vann under høyt trykk graver nemlig groper i stålet i dysene.

Ømfintlige motorer

Moderne motorer har små toleranser og høy effekt i forhold til motorstørrelsen. EGR-ventil, partikkelfilter, turbo, dyser og andre komponenter i drivstoffsystemet er sårbare.

Problemene baller på segDyse før/etter

Konsekvensen blir at drivstoffet ikke lengre sprøytes inn i motoren i en finforstøvet dusj. Dette gjør forbrenningen dårligere og fører til mer sot i forbrenningsrom, på ventiler og stempelringer. Mer forbrenningsgasser trenger dermed forbi stempelringene, forurenser oljen og øker trykket i veivhuset. Veivhusgassene føres i større grad tilbake til innsuget og bidrar til ytterligere koksing på ventiler og i forbrenningsrom. Den onde sirkelen er i gang.

Dieselmotorer med partikkelfilter har vært på markedet en stund, og det er mye problemer med tette partikkelfiltre, EGR-ventil, dyser og turbo. Vi har siden 2002 informert om enkle tiltak for å redusere problemene og reparasjonskostnadene, men opplever at mange bileiere må erfare dette selv. På den andre siden er det heller ikke rart at man tror vedlikeholdet er bra om man følger serviceintervall og vedlikehold som anbefales ihht. serviceheftet.

Løsningen

Ved å helle en skvett tilsetning* i tanken hver gang du fyller drivstoff oppnås følgende fordeler:

 • Avleiringer på dysene fjernes og dysene holdes rene.
 • Tyngre oljer løser opp koksavleiringer på ventiler og i forbrenningsrom og holder dette rent.
 • Smørende oljer reduserer slitasje på pumpe og dyser.
 • Forbrenningen forbedres ved at HC- og O2-molekylene lettere finner hverandre.
 • Vann i tanken bindes kjemisk til drivstoffet til en homogen blanding. Dette eliminer problemer med at vannperler i bunnen av en ståltank fører til rust og hull i tanken fra innsiden. Unngå slitasje på høytrykksdysene på grunn av vann i drivstoffet. Vann i forbrenningen er positivt. 
 • Tilsetningen øker både oktan (bensin) og cetan (diesel). Dette fører til redusert fare for tenningsbank i en bensinmotor og raskere antenning av dieselen i en dieselmotor.

*QMI Drivstoff-forbedrer til bensin og QMI Dieselforbedrer til diesel.

QMI reduserer røykgassverdi med 59% i gjennomsnitt! Les statistikken her.

Bruk QMI Luftystemrens hver 30.000 km på bensinbiler

Renser innsug, luftmassemåler, spjeld, ventiler og forbrenningsrom i bensinmotorer. Ikke la bilen stå med eksosrøret mot en vegg, for da blir veggen svart. Les mer om Luftsystemrens her. 

Bruk QMI Turborens hver 30.000 km eller oftere på dieselbiler

Renser ikke bare turbo på begge sider men også forbrenningsrom på samme måte som Luftsystemrens. Den brukes derfor også på motorer uten turbo, ikke minst på dieselmotorer da Luftystemrens ikke kan brukes på diesel. Vår største Turborens-kunde er en stor anleggsentreprenør, siden mye tomgangskjøring fører til problemer på EU-kontroll. 

Skift olje ofte

Lange oljeskiftintervall gjør at det samles skitt i oljen og i motoren. Dette fører til dyre og unødvendige reparasjoner. Les mer på tekstsiden Oljeskiftintervall.

Bruk QMI Innvendig motorvask eller QMI Motorrens hver 50.000 km

Renser avleiringer på stempelringer og løsner fastbrente stempelringer. Rengjør hydrauliske ventilløftere og fjerner ventiltikking. Rengjør hele oljesystemet. 

Produkter i markedet

QMI har vist, siden 80-tallet, i hele verden, at disse tilsetningene og behandlingene har høy kvalitet og er trygg å bruke. Derimot er flere av produktene en nødvendighet for at motorene skal beholde sine egenskaper som da de var nye i mange år. Vi har solgt store mengder av disse produktene siden 2002 og får daglig positive tilbakemeldinger. Det betyr ikke at vi anbefaler tilsetninger på generelt grunnlag. Gjennom disse årene har vi også blitt kjent med andre produkter på markedet. Dette er noe du bør se nærmere på før du velger:

 • Noen oljesystemrenser inneholder white-spirit eller parafin, som tørker ut simmer-ringer og o-ringer og fører til oljelekkasjer. Det gjelder også det uheldige kjerringrådet med diesel i motoroljen før oljeskift. 
 • En oljetilsetning som inneholder klor, som i en forbrenningsmotor kan omdannes til saltsyre. 
 • Vi får tilbakemeldinger om oljelekkasjestoppere som har ødelagt alle pakningene. 
 • Vi har testet en rekke kondensfjernere og dyserenser som skal fjerne vann i tanken, alle med nedslående resultat.
 • De fleste konkurrenter har faremerking på etiketten. Det er ikke begrensninger på hva produsentene kan putte oppi av giftige stoffer. Kerosen er en vanlig ingrediens, og er et eksempel på et svært giftig stoff som er skadelig for sentralnervesystemet. Får du disse produktene på huden, går det sekunder før de er i blodet – og føres opp i hjernen. Isopropanol er vanlig som kondensfjerner, men fungerer dårlig. Det er et tørt produkt (for dyser og pumpe), og fører til aldehyder i eksosen. 

QMI