Langtur

Langtur

Dekkene

Dekkene er det første man bør sjekke før en langtur. Som regel skal det være høyere luftrykk ved full last. Sjekk instruksjonsboken. Dekkeksplosjon er livsfarlig og er ekstra utsatt i høy hastighet, med mye last, og over tid. For å unngå det skal du kontrollere følgende:

  1. Urundheter og “bulker” i sidene på dekket kan være tegn på indre skader. Bytt slike dekk. Ved mindre antydninger bør de i hvert fall monteres bak.
  2. Kontroller for sprekker/tørrsprekker i dekkene. Bruk ev. en skrutrekker og sjekk om du kan se noe av corden. Her finnes ingen toleranse, om noe cord vises må dekket byttes.
  3. Kontroller mønsterdybden. På vinterdekk anbefaler vi minst 5 mm og de fleste piggene må være på.  På sommerdekk anbefaler vi minst 3 mm for å unngå vannplaning.
  4. Kontroller dekktrykk ved kalde dekk. For lavt dekktrykk gir høy varmeutvikling i dekket. Dette øker faren for eksplosjon og vannplaning skjer fortere. I tillegg øker naturligvis dekkslitasjen.
  5. Husk å kontrollere trykk i reservehjul, samt at du har jekk og et godt verktøy til hjulmutrene. Har du lettmetallfelger med egne hjulbolter må du huske å ha med hjulmutre som passer reservehjulet. Kjøp gjerne en latmannsarm (pipehåndtak) og trykkluftpipe (svart). På biler med underliggende reservehjul bak, har skruen en tendens til å ruste fast. Kontroller dette og smør med Fluid Film NAS.
  6. Husk å etterstramme hjulene etter skifting. Løst hjul kjennetegnes ofte først ved en regelmessing slaglyd/dunkelyd i sving som følger omdreiningen på hjulet. Etterhvert får man en kontinuerlig og uregelmessig romling, før hjulet ramler av.

Fluid Film

Kjølesystem

Kjølesystemet er utsatt på langtur, ikke minst med henger, eller ved kjøring i varmere strøk. Les mer om kontroll og vedlikehold av kjølesystem på egen tekstside.

Reimer

Reimer har en tendens til å ryke når det ikke passer. Sjekk hvordan kilereimene ser ut, om de er sprukne i gummien. Kan de vris ca. 90° er de passe stramme. Har bilen registerreim? Følg fabrikantens bytte-intervall. Er fabrikanten uklar på dette anbefaler vi 7 år eller 120.000 km, det som inntreffer først.

Bremsevæsken

Bremsevæsken skal byttes annethvert år. For høyt vanninnhold kan føre til at bremsene svikter ved for mye bremsing i lange nedoverbakker.

Service

Service er nødvendig for at bilen skal trives. I forkant av en langtur er det en god anledning å vitalisere motoren utover hva en service kan gjøre, med for eksempel QMI innvendig motorvask, QMI motorbehandling og QMI drivstoff-forbedrer/dieselforbedrer.