Oljeskiftintervall

Oljeskiftintervall

Oljekvalitet

Mange tror at vi kan ha lengre oljeskiftintervall nå, fordi oljekvaliteten er bedre nå enn tidligere. Det er en myte vi vil avlive. Oljekvaliteten var i god utvikling i mange år, men med de siste spesifikasjonene har det blitt annerledes. Oljene er nå fulle av kompromisser på grunn av tilpassing til partikkelfilter, katalysator og avgasser. Resultatet er at smøreegenskapene er dårligere. Trenden med tynne lettløpsoljer har sin årsak i at drivstoff-forbruket skal presses ned. Dette reduserer også smøreevnen, og øker motorslitasjen.

Royal Purle-oljene har en kvalitet og styrke på oljefilmen som er i en klasse helt for seg selv. Les mer om dette under Royal Purple.

Dårlige råd

Bilimportører og produsenter anbefaler dessverre lange oljeskiftintervall. Grunnen til dette er at man ønsker å reklamere med lave vedlikeholdsutgifter. Det er jo et paradoks, når man ser hvor mange reparasjoner som utføres. 

Et turboverksted i Norge har opplevd en kraftig omsetningsvekst som følge av en raskt økende dieselbilbestand. Daglig leder er ikke i tvil: Oljeskiftintervallene er alt for lange, og havariene kan ofte spores tilbake til for dårlig oljekvalitet. Vi deler også deres erfaringer og synspunkter når det gjelder oljetyper. Tynne oljer er ofte spesifisert av fabrikantene, men fører til dårligere smøring enn tykkere oljer.

Problemet med lange intervall

Forurenset olje fører til mer slitasje i alle oljesmurte deler av motoren. Samtidig fører det til avleiringer ved stempelringer. Dette fører til mer gjennomslag, som igjen forurenser oljen og skaper et høyere veivhustrykk. Hydrauliske ventilløftere får feil funksjon på grunn av avleiringer, og man får ventiltikking. EGR-ventil tilsmusses og lager problemer. Forbrukt forurenset olje fører til mer avleiringer i turbo, partikkelfilter, forbrenningsrom og ventiler. Forurensninger kan du også lese om på tekstsiden Drivstoffsystem.

Anbefalt oljeskiftintervall

Grunnen til at vi må skifte olje, er at vi ønsker å fjerne forurensninger og vann i oljen. Høy oljekvalitet kan ikke hjelpe på dette. Samtidig er mye småkjøring en faktor som øker problemet. Vi anbefaler i utgangspunktet å skifte olje hver 7 500 km på dieselbiler, og hver 10 000 km på bensinbiler. På biler som stort sett går på langkjøring på landeveien kan man ev. øke intervallet noe. På biler og båter som brukes lite, anbefaler vi å følge med på peilepinnen, og bytte olje når den blir passelig skitten. (Mellomting mellom blank og svart). Det betyr at oljen nødvendigvis ikke må byttes hvert år, bruk heller høy oljekvalitet.  Royal Purple olje er svært oksidasjonsstabil, og kvaliteten forringes ikke utover tilført forurensning. Vi anbefaler å bytte oljefilter ved hvert oljeskift, da får man byttet mer av oljen og ekstrakostnaden er ubetydelig. Selv om man følger disse anbefalingene er det likevel ikke tilstrekkelig til at alle deler i oljesystemet holdes rene. Vi anbefaler derfor QMI Innvendig motorvask hver 50 000 km. Spesielt på dieselmotorer erfarer du gjerne at oljen er svart, selv rett etter et oljeskift. Dette er tegn på at motoren er forurenset inni på grunn av for lange oljeskiftintervall. Vi anbefaler da QMI Innvendig motorvask og hyppig oljeskift, inntil oljen ser ut som ny på peilepinnen.

Gratis olje

Energikostnaden er den absolutt største utgiften ved bruk av roterende maskiner. Royal Purple oljer med Synerlec® teknologi har en ekstremt lav friksjonskoeffisient sammenlignet med vanlige oljer. Det gir ofte 1-3% energibesparelse. En rekke uavhengige dynotester i USA viser umiddelbart 2-2,5% økt effekt på drivhjulene ved bytte til Royal Purple på motor og drivverk. De beste resultatene ville man fått ved å kjøre med Royal Purple et helt oljeskift først. Samtidig reduseres utgifter til reparasjoner og vedlikehold. Ved overgang til Royal Purple oljer kan man spare mer enn hele kostnaden med olje. Les mer om "Lubricants in economic perspective" her.

Royal Purple

Reparasjon av ventiltikking

Ut i fra utallige tilbakemeldinger kan vi si at QMI Innvendig motorvask i de fleste tilfellene løser problemet med ventiltikking pga. skitt i de hydrauliske ventilløfterne.

Reparasjon av oljeforbruk og lekkasjer

Hvis oljeforbruket skyldes morkne ventilstyringstetninger kan man bruke QMI Oljelekkasjestopper. Denne mykgjør gummi og sveller denne ca. 3%. Oljelekkasjer fra o-ringer og simmer-ringer stopper i de fleste tilfellene. Hvis man har brukt QMI Motorbehandling skal man bruke 2%. QMI Innvendig motorvask og QMI Motorbehandling mykgjør pakningene noe og kan være nok. Hvis dette ikke er nok, kan man bruke QMI Oljelekkasjestopper i tillegg.

Hvis oljeforbruket skyldes avleiringer på stempelringer, kan problemet løses med QMI Innvendig motorvask.

Hvis oljeforbruket skyldes slitt motor, sylindre og/eller ventilstyringer, vil klaringene bli noe mindre med QMI Motorbehandling. I tillegg skal du bruke QMI VIS-Plus oljetilsetning. Dette er en tykk og seig olje som bidrar til mindre gjennomslag og mindre oljeforbruk.

Både QMI Oljelekkasjstopper, QMI Innvendig motorvask og QMI Luftsystemrens har hver for seg, og gang på gang, stoppet kontinuerlig blårøyk.