Kjølesystem

Kjølesystem

Kjølesystem

Kjølesystemet forsømmes ofte av både bileier og verksted. Dette kan skyldes både slurv og lite kunnskap, eller begge deler. Når man ser hvor mye avleiringer og korrosjon det ofte er inne i kjølesystemet ved for eksempel bytte av topp-pakning eller pumpe burde det ringe en bjelle. Dette fører til unødvendige reparasjonsutgifter som bytte av radiator, vannpumpe og topp-pakning. I tillegg får man generelt dårlig kjøling, noe som fører til ekstra slitasje på motoren.

Dårlige råd

Bilorganisasjoner og andre anbefaler å kontrollere frysepunktet på kjølevæsken, men det er sjelden at motorer fryser istykker. Det er like viktig er det at man ikke får korrosjon og avleiringer i kjølesystemet. Disse to egenskapene i kjølevæsken henger ikke nødvendigvis sammen. Ved å måle både frysepunkt og reservealkalitet får man en god test av kjølevæskens tilstand. Man kan da også være trygg på kjølevæskens egenskaper med hensyn til korrosjon, smøring og kokepunkt.

Problemet

I kjølevæsken tilsetter produsentene kjemikalier som skal være syrenøytraliserende. Disse kjemikaliene brukes opp og brytes ned. Dette skjer ikke i takt med reduksjon av frysepunktet. Metall skades av metallerosjon og avleiringer reduserer kjølingen. Slanger ødelegges fra innsiden gjennom elektrokjemisk nedbryting.

Riktig vedlikehold

Varmebelastningen øker nedbrytingen. Derfor er det mer naturlig å bruke kilometerintervall enn tidsintervall for kjølevæskebytte, samt å bytte oftere på dieselbil. Som et utganspunkt kan vi anbefale 25 000 km på diesel, 50 000 km på bensin og 75 000 km på rød kjølevæske (G12). Det mest økonomiske og miljøvennlige er å bytte hverken for tidlig eller for sent. Vi anbefaler derfor jevnlig kontroll av kjølevæsken ved hjelp av Ever-Wear teststrimler.

Bytte av kjølevæske

Husk å åpne for varmeapparatet. Ta av nedre radiatorslange fra radiatoren. Samle opp mest mulig kjølevæske for innlevering som spesialavfall. (Kjølevæske og bremsevæske kan blandes.) Sett en hageslange ned ved påfyllingslokk og inn i radiatorslangen osv. og spyl til det kommer rent vann.  For å få spylt mest mulig ut av kjølesystemet kan man ta ut termostaten. Ofte finnes en kran, plugg eller lufteskrue ved termostathus, blokk, radiator eller varmeapparatslange. Start gjerne bilen et øyeblikk mens du spyler. Fyll først på kjølevæskekonsentrat (60 % av kjølevæskevolumet ihht. instruksjonsboken) og fyll deretter opp med rent vann. Husk å lufte kjølesystemet etterpå. Kjør motoren til termostaten åpner mens du har temperaturmåler under oppsyn. Etterfyll om nødvendig. 

Vi har flere produkter for kjølesystem.

Kjølesystem