Motorvask

Motorvask

På nyere biler er det mye elektronikk. Ved spyling i motoren kan det komme vann i kontakter som over tid fører til korrosjon og problemer. Ved mye olje anbefaler vi å sprøyte på CleanAll på kald motor, hjelp til med en oppvask-kost og skyll med varmt vann i en hagekanne.

På eldre dieselbiler er det mindre elektronikk, men ikke spyl direkte på dynamo.

På eldre bensinbiler kan du etter motorvask "tørke" plugger og pluggledninger med trykkluft. Ta av fordelerlokk og blås tørt, men hold en fing på kullstiften så den ikke blåses bort.

Vær forsiktig med bremsevæskebeholderen da det er et lite luftehull i lokket som kan ta inn vann.